DOROTA SZYMBORSKA

Witam na stronie Ogniska Muzycznego Do Re Mi. Od 2010 roku jestem absolwentką Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

w klasie gitary klasycznej. Brałam udział w wielu koncertach, kursach mistrzowskich i metodycznych oraz konkursach dla młodych gitarzystów. Organizowałam również koncerty umuzykalniające dla dzieci i młodzieży.

Od 2008 roku pracuję jako nauczyciel w prywatnych szkołach muzycznych

w Gdańsku.

 

Celem kształcenia jest wychowanie muzyczne, które dokonuje się poprzez grę na instrumentach, śpiew, ruch, tworzenie i słuchanie. Muzyka ułatwia naukę czytania i pisania, powoduje wzrost kreatywności i zapamiętywania, harmonizuje napięcie mięśniowe, poprawia koordynację ruchową

i koncentrację. Rozwijanie własnych pasji i umiejętności daje radość oraz satysfakcję z nauki, motywując do dalszego działania.

Serdecznie zapraszam.

 

"Muzyka to najlepszy język do poruszenia

serc ludzi na całym świecie".

– Jimmy Page